Rozvodna 2023

 před 11 měsíci


Jde o rozvodnu vn členěnou na tři části - rozvodnu vn 22 kV (sever), rozvodnu 5 kV (střed) a sál transformátorů (jih). V rozvodně se nacházely dílny, sklady náhradních dílů, dvoupokojový byt strojníka v přízemí, v patře velín s kanceláří.Nyní je nahrazena novou rozvodnou.
7 uživatelům se to libí

Komentáře

  • petulajda

    před 10 měsíci

    Olalá 😁, začínáš se mě líbit čím dál víc 😇👌