JWM statek

 před 1 rokem


21.11.2022
4 uživatelům se to libí

Komentáře

V okolí

Jen rychlá zastávka v jednom kravíné pro starší kresbu JWM

Opuštěná poliklinika u Spolany, Neratovice.

Před rokem 1900 hájenka,poté za první republiky letovisko pro státní zaměstnane a po válce nemocnice.